Strona 2

PROTOKÓŁ

Zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro.

1.Przedmiot zamówienia:

specjalistyczne usługi opiekuńcze

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dla osób z zaburzeniami psychicznymi i autyzmem

3. Rozeznanie rynku:

A. zapytanie skierowano do trzech firm wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dla osób z zaburzeniami psychicznymi i autyzmem

B. oferty otrzymano od:

1/ Logo Med, Natalia Młynarek, ul. Kościelna 6 Strykowo, 62-060 Stęszew - cena ofertowa 150 zł brutto/h4. Wybór oferty

1/ Logo Med, Natalia Młynarek, ul. Kościelna 6 Strykowo, 62-060 Stęszew - cena ofertowa 150 zł brutto/h

Uzasadnienie wyboru:

- Zapytanie ofertowe przeprowadzono zgodnie z obowiązującym w tym zakresie wewnętrznym regulaminem. Zapytanie zostało skierowane do trzech sprawdzonych wykonawców.

-do tut. Ośrodka wpłynęła jedna oferta.

- Wybrany wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie.

-Ponadto ofertę złożono na wymaganym przez Zamawiającego formularzu oferty cenowej.Granowo, 10.02.2024 r.