Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi



W związku z art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1986 1710 ze zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Granowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

I. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie, ul. Kolejowa 16, 62-066 Granowo
II. Przedmiot zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z zaburzaniami psychicznymi o których mowa w  § 2 pkt. 1  lit. a oraz w § 2 pkt. 3  Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. ( Dz. U. Z 2023 r. poz.395 z zm.)