INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 będą dostępne w tut. Ośrodku od 01.08.2023 r.

Zgodnie z ustawą w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletną dokumentacją:

  1. do dnia 31.08.2023 r. - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30.11.2023 r.

  1. od 01.09.2023 r. do 31.10.2023 r. - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31.12.2023 r.

  1. od 01.11.2023 r. do 31.12.2023 r. - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 29.02.2024 r.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 można składać w następujący sposób:

  • w formie elektronicznej od 01.07.2023 r.

  • w formie papierowej od 01.08.2023 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach pracy tut. Ośrodka:

- poniedziałek od godz. 7:00 do 15:00 (uwaga: zmiana godziny urzędowania obowiązująca wyłącznie do 28.08.2023 r.); następnie od godz. 8:00 do 16:00 w każdy poniedziałek począwszy od 04.09.2023 r.

- wtorek – piątek od godz. 7:00 do 15:00.

(z uwagi na prace remontowe w budynku przy ul. Kolejowej 16, tymczasową siedzibą tut. Ośrodka jest Biblioteka Publiczna w Granowie).

INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 będą dostępne w tut. Ośrodku od 01.08.2023 r.

Zgodnie z ustawą w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletną dokumentacją:

  1. do dnia 31.08.2023 r. - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30.11.2023 r.

  1. od 01.09.2023 r. do 31.10.2023 r. - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31.12.2023 r.

  1. od 01.11.2023 r. do 31.12.2023 r. - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 29.02.2024 r.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 można składać w następujący sposób:

  • w formie elektronicznej od 01.07.2023 r.

  • w formie papierowej od 01.08.2023 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach pracy tut. Ośrodka:

- poniedziałek od godz. 7:00 do 15:00 (uwaga: zmiana godziny urzędowania obowiązująca wyłącznie do 28.08.2023 r.); następnie od godz. 8:00 do 16:00 w każdy poniedziałek począwszy od 04.09.2023 r.

- wtorek – piątek od godz. 7:00 do 15:00.

(z uwagi na prace remontowe w budynku przy ul. Kolejowej 16, tymczasową siedzibą tut. Ośrodka jest Biblioteka Publiczna w Granowie).