Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 16, 62-066 Granowo;
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. 3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w następujących celach:

- ustaleniem prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z obowiązującym dziennikiem ustaw;
- ustaleniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z obowiązującym dziennikiem ustaw;
- ustaleniem prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z obowiązującym dziennikiem ustaw;
- ustaleniem prawa do świadczenia Za życiem na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zgodnie z obowiązującym dziennikiem ustaw;
- ustaleniem prawa do dodatku mieszkaniowego na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, zgodnie z obowiązującym dziennikiem ustaw;
- ustaleniem prawa do dodatku energetycznego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zgodnie z obowiązującym dziennikiem ustaw;
- o podejmowaniem działań oraz prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , zgodnie z obowiązującym dziennikiem ustaw; - wsparciem rodziny na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z obowiązującym dziennikiem ustaw;
- ustaleniem prawa do świadczeń z zakresu pomocy społecznej na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z obowiązującym dziennikiem ustaw;
- wsparciem rodziny na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze, zgodnie z obowiązującym dziennikiem ustaw; -
ubieganiem się o oświadczenie w ramach programu "Dobry start" na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start", zgodnie z obowiązującym dziennikiem ustaw.

- związanych z wydawaniem zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r., w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, zgodnie z obowiązującym dziennikiem ustaw.

- przyjęcia oraz rozpatrzenia wniosku, a następnie przyznania dodatku osłonowego na podstawie art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym, zgodnie z obowiązującym dziennikiem ustaw, w związku z art. 411 ust. 10 n pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, , zgodnie z obowiązującym dziennikiem ustaw, w związku z art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. zgodnie z obowiązującym dziennikiem ustaw.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa np.: organy sądowe, organy ścigania, instytucje ochrony zdrowia, oświaty i pomocy społecznej, organy systemu ubezpieczeń społecznych, organy podatkowe;
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być pozyskiwane z innych źródeł np. organy sądowe, organy ścigania, instytucje ochrony zdrowia, oświaty i pomocy społecznej, organy systemu ubezpieczeń społecznych, organy podatkowe;
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
zgodnie z obowiązującym dziennikiem ustaw oraz wg instrukcji kancelaryjnej;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawa te mogą być ograniczone innymi przepisami);
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.