Wnioski o wypłatę dodatku do gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła należy składać w Ośrodku pomocy Społecznej w Granowie.

Dodatki wypłacane są na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1967). Jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych wynoszą  3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł, dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy - 2 tys. zł.

Dodatek nie jest wypłacany dla gospodarstw domowych opalanych gazem ziemnym.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Załączniki:
Pobierz plik (1-wzor-wniosku-o-wyplate-dodatku-(pellet-gaz-lpg-olej-drewno)-37568349.odt)wzór wniosku